Het creëren van bewustzijn over risico's van lawaai

Gehoorbeschermers worden gemiddeld tussen 36 en 40% van de blootstellingstijd aan lawaai gedragen (Tab. II, studie door Stephanie C. Griffin), oftewel 2 uur 53 min à 3 uur 12 min voor een werkdag van 8 uur. Hoe we dit oplossen? Een studie van het Department of Environmental and Occupational Health Sciences heeft aangetoond dat de opgeleide medewerkers het juiste gedrag aannemen en hun gehoorbeschermers voor 100% van de tijd doorgebracht in lawaai dragen.

Waarom moeten uw medewerkers worden geïnformeerd?

 • Beperk het risico van verlies van het gehoor en beroepsmatige doofheid
 • Naleving van de wetgeving over de opleiding en de opleiding van personeel blootgesteld aan lawaai
 • Verbeter het dragen van gehoorbeschermers tot 100% van de blootstellingstijd aan lawaai
 • Verstrek uw medewerkers informatie door hen te helpen met het begrip van de problemen en het belang van de bescherming zelf
De veiligheidstrainer toont een poster over de gevolgen van lawaai

Risicobewustzijn van lawaai tijdens het nemen van oorafdrukken

Training in de risico' s van lawaai

Dankzij uw preventiecampagne, wordt de eerste sessie van het nemen van afdrukken uitgevoerd door de veiligheidstechnicus op uw site, volgens uw beperkte tijd.

Tijdens deze afspraak, worden uw medewerkers geïnformeerd over:

 • de procedure voor het nemen van afdrukken
 • lawaai en de werking van het oor
 • de risico's van blootstelling aan lawaai zonder gehoorbescherming
 • de behoefte aan gehoorbescherming voor 100% van de blootstellingstijd aan lawaai
 • gehoorbeschermers die zij zullen ontvangen

Auditools: gratis leermiddelen

Toegang tot meer informatie via Auditools affiches u kostenloos geleverd.

 • De posters "Wat is lawaai?" Toon de werking van het oor en de gevolgen van lawaai
 • Met de hulp van de lawaaischaal vindt u informatie over lawaai met betrekking tot uw branche: Wat is de geluidssterkte van de machines? Welke taak heeft de meeste blootstelling aan lawaai?
 • Posters over gehoorbescherming dient te allen tijde uw medewerkers te herinneren aan het dragen van hun gehoorbeschermers tijdens het werken, maar ook op andere tijden
 • Een set van vier posters benadrukt het belang van het gebruik van gehoorbescherming voor 100% van de tijd doorgebracht in lawaai
Bewustzijnsposters

Voer een succesvolle risicopreventie voorlichtingscampagne

U wenst het lawaairisico in uw bedrijf te beperken. Maar hoe? Welke gehoorbescherming moet worden gekozen? Hoe uw medewerkers erbij te betrekken? Hoe de uitvoering van aangepaste gehoorbeschermers op maat te vergemakkelijken?

 • Registreer uw preventiecampagne op tijd registreren
 • Verhoog de communicatiekanalen voor een grotere impact
 • Herhaal uw berichten regelmatig

Uw vragen over werknemersbewustzijn

Wanneer u uw werknemers opleidt over geluidsrisico's, betrekt u hen erbij en maakt u hen ervan bewust dat zij zich elke dag blootstellen aan een onzichtbaar gevaar. dat ze elke dag worden blootgesteld aan een onzichtbaar gevaar. Ze worden Zij worden actoren van hun gehoorgezondheid en nemen het juiste gedrag aan: hun gehoorbeschermers dragen Ze worden betrokken bij de gezondheid van hun gehoor en nemen het juiste gedrag aan: ze dragen hun gehoorbeschermers altijd als ze worden blootgesteld, doen ze niet af om te communiceren...

De gehoorbeschermers zijn een goede manier om hun gehoor te beschermen.

Hoorbeschermers worden beter gedragen, het risico op beroepsdoofheid neemt af.

Een preventiecampagne is het geheel van acties die u uitvoert om uw werknemers op te leiden en te informeren over het "lawaairisico". en uw werknemers informeren over het "geluidsrisico".

3 eenvoudige tips verzekeren het succes van uw lawaaipreventiecampagne:

 1. Stel uw campagne op tijd in
 2. Vermenigvuldig de communicatiekanalen voor een betere impact: video, strips, games, posters...
 3. Herhaal uw boodschappen regelmatig

Als de doofheid wordt erkend als beroepsziekte, is het bedrijf aansprakelijk.

Op het gebied van veiligheid en preventie heeft de werkgever een resultaatverplichting. Wanneer wordt vastgesteld dat een werknemer doof is ten gevolge van zijn werk, maar de werkgever heeft gezorgd voor preventiemateriaal en beschermende uitrusting, kunnen de rechtbanken zal met deze elementen rekening houden.