In het begin was het probleem: de gehoorbescherming is niet doeltreffend

Ondanks het groeiende veiligheidsbesef en de toenemende wettelijke eisen, neemt gehoorverlies en lawaaidoofheid op de werkplek toe. Situatieschets van risico's van lawaai en gehoorbescherming op de werkplek.

Gehoorverlies en lawaaidoofheid stijgen, ondanks preventiecampagnes tegen lawaai

Sinds 1950 en de invoering van de desbetreffende wetten (Koninklijk Besluit in België, Decreet 2006/892 in Frankrijk, OSHA 29 FR in de Verenigde Staten, DGUV in Duitsland, ...) hebben ondernemingen van alle groottes campagnes gevoerd voor het voorkomen van de risico's van lawaai.
Deze campagnes omvatten de invoering van individuele gehoorbeschermers tegen lawaai bij een geluidsniveau vanaf 80 dB(A).

Directe resultaten:

 • Het bewustzijn over de noodzaak van gehoorbescherming groeit. Gehoorbeschermers doen meer en meer hun intrede op luidruchtige werkplekken.
 • De markt voor individuele gehoorbeschermers consolideert zich rond twee wereldleiders: 3M (Ear™, Aearo™, Peltor™) en Honeywell (Howard Leight™, Bilsom™).

Toch blijft gehoorverlies en lawaaidoofheid op de werkplek stijgen!

In België neemt in 2015 het FBZ (Fonds voor Beroepsziekten) een eerste positieve beslissing, waarbij in 228 dossiers blijvende arbeidsongeschiktheid wordt gekoppeld aan blootstelling aan lawaai.

Zijn individuele gehoorbeschermers doeltreffend?

Om doeltreffend te zijn, moet de gehoorbescherming aangepast zijn aan de eindgebruiker en zijn werkomgeving en overeenkomen met de certificering.

Grafiek gehoorbescherming

Is de gekozen gehoorbescherming aangepast aan elke werknemer en aan zijn werkplek?

Voor talrijke ondernemingen zijn lawaai en de effecten ervan een probleem voor de verre toekomst: gehoorverlies en lawaaidoofheid treden vaak pas na 5, 15 of zelfs 30 jaar op.
Bovendien zijn 75% van de gebruikte gehoorbeschermers wegwerp-oordoppen, die vaak op een willekeurige manier worden gekozen zonder de werknemers erbij te betrekken. De werknemers ontvangen informatie over lawaai en worden verplicht om de gehoorbeschermers te dragen, ondanks het feit dat deze niet aangepast zijn aan hun werkomgeving of aan hun morfologie ...

Voldoen de gehoorbeschermers aan de certificering?

Certificeringslaboratoria en fabrikanten van standaard gehoorbeschermers doen wetenschappelijk onderzoek naar de gebreken van de gehoorbeschermers ... Eliot Berger van het bedrijf 3M is de onderzoeker die het meeste onderzoek heeft verricht naar individuele gehoorbeschermers en de beperkingen ervan.

Elke gehoorbeschermer die overeenkomt met de certificering en aangepast is aan de werknemer en zijn werkplek, is doeltreffend op voorwaarde dat deze 100% van de blootstellingstijd wordt gedragen ... Dit geldt zowel voor oorkappen als voor wegwerp-oordoppen, beugels en oordoppen op maat.

Ondanks de steeds strengere wetgeving ,
ondanks de inspanningen van ondernemingen op het vlak van lawaaipreventie,
ondanks de inspanningen van de fabrikanten van wegwerp-oordoppen en andere oorkappen om steeds betere producten te leveren,
ondanks de inspanningen van aan meer dan 80 decibel blootgestelde werknemers om hun gehoorbeschermers te dragen,
zijn de resultaten niet goed!
Overal ter wereld stijgt het gehoorverlies en lawaaidoofheid op de werkplek ...

Worden gehoorbeschermers correct gedragen?

Om doeltreffend te zijn moet een gehoorbescherming 100% van de blootstellingstijd worden gedragen!
Hoewel het beter is de gehoorbeschermers 6 uur in plaats van 3 uur van de 8 uur blootstelling te dragen, wordt het gehoor enkel beschermd als de gehoorbescherming continu wordt gedragen.

Zo niet, dan begint gehoorverlies op te treden, met na 5 tot 30 jaar lawaaidoofheid tot gevolg.
Vanaf de eerste blootstelling aan lawaai zonder gehoorbescherming, heeft het lawaai een invloed op de werknemer: het maakt hem zenuwachtig, gestresseerd en moe.
Slaapgebrek, verhoogde bloeddruk, etc. beginnen zijn lichaam te ontregelen.

Man die zijn oorkappen afneemt om te praten

Waarom worden gehoorbeschermers niet 100% van de blootstellingstijd gedragen?

Er zijn 5 redenen waarom individuele gehoorbeschermers niet 'automatisch' gedragen worden:

 • een gebrekkige kennis van lawaai en de effecten ervan;
 • geen sensibilisering van werknemers over de risico's van lawaai;
 • gehoorbeschermers die niet aangepast zijn aan de werknemer en zijn werkomgeving;
 • een gebrek aan opvolging om de doeltreffendheid van de gehoorbeschermers na te gaan en te controleren of ze 100% van de blootstellingstijd worden gedragen;
 • ondoeltreffende strategische keuzes op korte termijn (bijv. op het vlak van kosten) om de gezondheid van werknemers te beschermen tegen een risico op lange termijn: lawaaidoofheid.
  Ongeacht wat de prijs van een gehoorbeschermer is (10 cent, 8 euro of 150 euro), als de gehoorbeschermer niet 100% van de blootstellingstijd wordt gedragen, is hij te duur!

Helaas denkt iedereen dat hij het juiste doet...

 • het bedrijf wanneer het wegwerp-oordoppen aanbiedt, of ze nu van een bekend merk zijn (3M, Honeywell, Moldex of Uvex) of niet ...
 • de werknemer wanneer hij alleen wegwerp-oordoppen gebruikt als hij het lawaai te luid vindt ...
 • de fabrikanten van wegwerp-oordoppen wanneer ze investeren in werkingstesten, in communicatie over het correct plaatsen van de oordoppen, over de meest geschikte gehoorbescherming ...

Op maat gemaakte gehoorbescherming is duidelijk de ideale oplossing

Reeds langere tijd hebben studies het probleem van wegwerp-oordoppen blootgelegd: gebrek aan comfort, te grote geluidsreductie, moeilijk in het oor te steken, etc. In reactie daarop zijn in de periode 1980-2000 fabrikanten begonnen met het fabriceren van gehoorbeschermers op maat, vooral dan in Europa (Nederland, Zwitserland, Frankrijk). Hun doel: de problemen rond het comfort of de communicatie van standaard gehoorbeschermers aanpakken.

Vandaag zien we het succes ervan: gehoorbescherming op maat is erg populair! Duizenden bedrijven zijn overgestapt van standaard oordoppen naar gehoorbeschermers op maat.

In 2015 beschermden gehoorbeschermers op maat het gehoor van:

 • 40% van de aan lawaai blootgestelde werknemers in Nederland;
 • 20% van de aan lawaai blootgestelde werknemers in Frankrijk:
 • bijna 10% van de aan lawaai blootgestelde werknemers in Duitsland;
 • minder dan 1% van de aan lawaai blootgestelde werknemers in de Verenigde Staten, Australië, Brazilië en China.

De trend om voor elke werknemer een gehoorbescherming op maat te kopen is op weg om de economie en het leven van werknemers radicaal te veranderen. Vandaag breidt het aanbod zich uit, met nieuwe, meer geavanceerde gehoorbeschermers, preciezere digitale vervaardigingsprocessen en bijbehorende services om ervoor te zorgen dat de gehoorbeschermers 100% van de blootstellingstijd worden gedragen.

Gehoorbescherming op maat

Resultaat: doeltreffende oplossingen op maat zijn het alternatief bij uitstek voor standaard gehoorbeschermers

Prestatie, prijs, comfort, communicatie ... Heeft u de gehoorbeschermers op maat eenmaal uitgeprobeerd, dan wilt u ze zeker hebben!

Hoe meer aandacht bedrijven en werknemers hebben voor de risico's van lawaai, hoe meer het gehoor van de werknemers wordt beschermd en hoe minder lawaaidoofheid optreedt.

Beschermen, sensibiliseren en controleren zijn de kernwoorden van Laboratorium Cotral om gehoorverlies te bestrijden. De begeleiding bij het invoeren van deze doeltreffende oplossing is alomvattend: op maat gemaakte gehoorbeschermers en bijbehorende services om ervoor te zorgen dat de gehoorbeschermers 100% van de blootstellingstijd worden gedragen.