Cotral-gehoorbescherming: veelgestelde vragen

De Cotral-totaaloplossing is gebaseerd op 3 pijlers: beschermen, sensibiliseren en controleren. Vind alle veelgestelde vragen én onze antwoorden.

Uw vragen over gehoorbeschermers

Gehoorapparaten zijn toestellen die de klank versterken. Ze worden gebruikt door personen die reeds aan gehoorverlies leiden. Gehoorbeschermers, zoals de oordoppen van Cotral, hebben het doel gehoorverlies te voorkomen.

De Qeos-oordoppen voldoen aan een van de belangrijkste vereisten van de voedingssector: ze kunnen optioneel worden voorzien van een detecteerbare kogel. Deze kan worden gecombineerd met een detecteerbaar snoer. Bovendien zijn de Qeos-gehoorbeschermers blauw, voor optimale zichtbaarheid.

Uw preventietechnicus kiest de filter en het model van de gehoorbeschermer met behulp van de SAPAN-methode. Deze app zal de eindgebruiker enkele vragen stellen en vervolgens een lijst van gepaste gehoorbeschermers voorstellen. Op die manier ontvangt elke werknemer gehoorbeschermers die aangepast zijn aan zijn blootstellingsniveau, de benodigde geluidswaarneming of zijn eventuele lawaaidoofheid. De werknemer wordt voldoende beschermd tegen lawaai, zonder risico op overmatige bescherming.

SNR is de afkorting van Single Number Rating. Het is een algemeen richtgetal voor geluidsreductie, m. a. w. het gewogen gemiddelde van de geluidsreductie in alle gemeten frequenties (63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 en 8000 Hz).

De garantie van de Cotral-gehoorbeschermers is 6 jaar geldig. We raden aan om na deze periode een nieuwe afdruk te laten nemen of om de effectieve doeltreffendheid van de gehoorbeschermers te controleren met behulp van een CAPA-test.

De garantie Effi-6 is uniek op de markt van gehoorbeschermers. Deze garantie dekt het product niet alleen in geval van schade, maar dekt ook het comfort en de geluidsreductie. Uw gehoorbeschermer is conform, of wordt terugbetaald.

Er bestaan twee soorten filters, die het geluid niet op dezelfde manier dempen:

 • Filters met uniforme geluidsdemping reduceren de klank zonder de klank te vervormen. Ze werken als de volumeknop van uw MP3-speler of stereo-installatie. Ze bieden dezelfde geluidskwaliteit, alleen met lager volume. We raden gehoorbeschermers met deze filters aan voor technici die hun machines op het gehoor aanpassen, personen die veel moeten communiceren in een luidruchtige omgeving, supervisors, of werknemers in de muzieksector.
 • HFA-filters (High Frequency Attenuation) reduceren het geluid vooral in de hogere frequenties. Deze filters worden vooral gewaardeerd in erg luidruchtige omgevingen: in de nijverheid, metallurgie, bouwsector etc.

Om ervoor te zorgen dat de gehoorbeschermers comfortabel zitten, raden we aan om elke dag met behulp van Cleanil-reinigingsdoekjes alle vuilresten zoals stof of oorsmeer te verwijderen. Een wekelijkse reinigingsbeurt met Cleanil-tabletten garandeert een goede werking van de geluidsfilter.

Een uiterst belangrijke factor voor het garanderen van hun doeltreffendheid van gehoorbeschermers, is dat ze moeten worden gedragen. De beste individuele gehoorbeschermer is die gehoorbeschermer die 100% van de blootstellingstijd wordt gedragen. Wanneer de gehoorbeschermer - zelfs korte tijd - niet wordt gedragen, dan daalt de doeltreffendheid uiterst snel: 2 minuten zonder de gehoorbeschermer op een werkdag van 8 uur bij een geluid van 80 db(A) reduceert de doeltreffendheid van de gehoorbescherming met 25%.

Om ervoor te zorgen dat uw werknemers hun gehoorbeschermers 100% van de blootstellingstijd dragen, zijn de volgende voorwaarden onontbeerlijk:

 1. de gehoorbeschermers moeten comfortabel zijn;
 2. de geluidsreductie moet aan elke werknemer aangepast zijn;
 3. de werknemers moeten zich bewust zijn van de risico's van blootstelling aan geluid;
 4. de gehoorbeschermers moeten gebruiks- en onderhoudsvriendelijk zijn.

Om een verloren gehoorbeschermer te vervangen, gaat u naar de klantenzone op www.cotral.com. Klik op "Uw online-ondersteuning" en vervolgens op "Vraag om een dienst na de aankoop".

In afwachting van de nieuwe oordop, moet u uw werknemer voorzien van een andere individuele gehoorbeschermer, zoals een wegwerp-oordop, een beugel of oorkappen.

Zijn oordoppen zijn op maat gemaakt. Hij is daarom de enige persoon die deze oordoppen kan gebruiken

Nadat u uw werknemers hun gehoorbeschermers hebt overhandigd, dient u eerst uw werknemers het belang van een langzame gewenning uit te leggen. Hoewel de oordop perfect aan het oor is aangepast, blijft het een vreemd lichaam. Het dragen ervan kan in het begin hinderlijk zijn. Daarom raden we aan om het dragen ervan langzaam op te bouwen: de eerste dagen draag je ze de laatste 2 uur van de werkdag, en daarna steeds langer. Een volledige gewenning duurt twee tot drie weken.

Wanneer werknemers hun gehoorbeschermers voor het eerst gebruiken, kunnen ze de volgende effecten opmerken:

 • een echogeluid;
 • een gevoel door een geluidloze ruimte te wandelen;
 • een ongemakkelijk gevoel in de oren;
 • de indruk dat ze stemmen te luid horen of het geluid van machines niet voldoende te horen.

Deze effecten zijn perfect normaal. Ze zijn tijdelijk en verdwijnen na verloop van tijd als de werknemer de aanbevelingen voor het gewenningsproces volgt.

Lawaaidoofheid is een soort doofheid de voortvloeit uit blootstelling aan geluid op de werkplek. Deze doofheid bestaat uit een vermindering van het gehoorscherpte: het geluid wordt correct overgebracht maar de waarneming (analyse) ervan is verkeerd. De doofheid wijst op een vernietiging van de gehoorcellen.

Om zijn lawaaidoofheid als een beroepsziekte te laten erkennen, dient de werknemer een aanvraag in te dienen bij het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ). In 2015 zijn meer dan 244 aanvragen voor schadevergoeding positief beantwoord.

Als de grenswaarden van de individuele oordoppen bereikt zijn, dan kunt u de geluidsreductie verhogen door een dubbel bescherming te gebruiken. Deze bestaat uit oordoppen (standaard of op maat) in het oor en oorkappen bovenop.

Hoe de geluidsreductie van een dubbele bescherming berekenen?
De formule daarvoor is de volgende: 33 x log ((0,4 x geluidsreductie van oordop) + (0,1 x geluidsreductie van oorkappen)) (Onderzoek van A. Damongeot et al.)
Voorbeeld: een oordop met geluidsreductie van 32 db en oorkappen met geluidsreductie van 35 dB = geluidsreductie van 40 dB.

Een oordop met een hogere geluidsreductie is niet noodzakelijk doeltreffender. Het zou fout zijn een werknemer die aan een geluid van 85 dB(A) blootgesteld is, te voorzien van een persoonlijke oordop met geluidsreductie van 30 dB. Als de geluidsisolatie van de werknemer te hoog is, zal hij zijn gehoorbeschermers niet dragen. Hij zal de neiging hebben om de gehoorbeschermer af te zetten om de alarmsignalen te horen of om met zijn collega's te spreken. De EN458-norm raadt een maximaal geluidsniveau van 70 tot 75 dB(A) aan. Het doel is dus om het geluidsniveau te reduceren tot minder dan 75 dB(A).

De prijs hangt af van verschillende factoren. Het bedrag kan hoger lijken dan dat van wegwerp-oordoppen, maar als u het totale budget over 6 jaar vergelijkt, zult u zien dat de Cotral-oplossing voordeliger is.

De preventietechnici van Cotral Lab komt naar uw bedrijf om er afdrukken van de oren van uw werknemers te nemen. Tijdens dit bezoek wordt ook informatie gegeven over het risico van blootstelling aan lawaai en over het gebruik van de Cotral-oordoppen. De preventietechnicus zal vervolgens met behulp van de SAPAN-methode bepalen welke gehoorbescherming het beste geschikt is voor elke werknemer, afhankelijk van de werkplek en de specifieke werkomstandigheden. Alles is erop voorzien om de werking van uw bedrijf niet te hinderen.

Uw vragen over de sensibilisering van uw werknemers

Wanneer u uw werknemers sensibiliseert over de risico's van lawaai, zorgt u ervoor dat uw werknemers zich bewust zijn van het feit dat ze elke dag blootgesteld zijn aan een onzichtbaar risico. Ze nemen dan de verantwoordelijkheid voor hun gezondheid in eigen handen en nemen goede gewoontes aan: ze dragen altijd hun gehoorbescherming wanneer ze aan lawaai blootgesteld zijn, ze verwijderen de gehoorbeschermers niet om met hun collega's te praten, etc.

Hoe strikter de gehoorbeschermers worden gedragen, hoe meer het risico op lawaaidoofheid wordt gereduceerd.

Een preventiecampagne is een reeks acties om uw werknemers op te leiden en te informeren over het risico van lawaai.

Drie eenvoudige aanbevelingen zorgen voor een geslaagde preventiecampagne:

 1. de campagne uitspreiden over een langere periode;
 2. voor maximale impact het aantal communicatiekanalen uitbreiden: video's, stripverhalen, spellen, affiches, etc.;
 3. regelmatig de boodschap herhalen.

Uw vragen over het controleren van de werking van de gehoorbeschermers

Om te weten of de individuele gehoorbeschermers van uw werknemers na meerdere jaren nog steeds het geluid goed reduceren, kunt u gebruik maken van de CAPA©-software. Deze software controleert of de oordoppen:

 1. overeenkomen met de specificaties van de fabrikant;
 2. de werknemer doeltreffend beschermen.

Cotral Lab biedt 3 opties om een werkingstest uit te voeren:

 • de software en het materiaal aankopen om zelf de test uit te voeren;
 • de software en het materiaal lenen om de testen gedurende een bepaalde periode uit te voeren;
 • een test laten uitvoeren door uw preventietechnicus in uw bedrijf.

Meerdere wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat het buitenoor blijft groeien. Een gehoorbeschermer op maat is meestal een replica van:

 • een deel van de gehoorgang;
 • een deel of heel de oorschelp;
 • met daarbij soms een haak.

Er is nog geen onderzoek gevoerd naar het feit of deze groei al dan niet een invloed heeft op de gehoorgang. Daarom raadt Cotral Lab aan de op maat gemaakte gehoorbeschermers op het einde van de garantieperiode te testen. Als ze nog correct werken, dan mogen uw werknemers ze in alle veiligheid blijven gebruiken. Als de test echter aantoont dat de gehoorbeschermers het geluid niet meer voldoende reduceren, dan moet u uw werknemers aanraden om de gehoorbeschermer te vervangen.